Pozadina: default dark light

 

Sometext

Donja Lastva

Donja Lastva je sačuvala prvobitni oblik i izgled. Kamene kuće uz more, balkoni, mala pristaništa, ponte, divno šetalište kraj palmi, predstavljaju jedinstvenu lepotu i daju naročit šarm i toplinu ovom primorskom naselju. Među skromnim, ali skladnim kućama, ističe se zvonik župne crkve. Centar naselja daje sliku pravog primorskog pejzaža koji savremeni neimari još nisu osakatili modernom arhitekturom. U Donjoj Lastvi, pored ostalih, imala je imanje i letnjikovac prodica Bolica. Porodica Bolica sagradila je 1551. godine kapelicu Sv.Roka na svom imanju. Kasnije je ta kapelica prešla u juspatronat sa porodice Bolica na porodicu Buća. Na temeljima Bolične kapele Donjolastovljani, koji se naseliše u XIX veku iz Gornje Lastve, sagradiše 1900. godine vrlo lepu crkvu Sv. Roka. U crkvi se nalazi vrlo interesantna ikona koja predstavlja Sv.Tripuna, rad poznatog grčkog ikonopisca Ilije Moskovsa, rodom iz Zante. Ikona je bila izložena na izložbi vizantijskih dostignuća i umetnina u Ohridu. U crkvi je oltarska slika Sv.Roka, rad domaćeg umetnika Mihaila Floria iz Prčnja.

ISTORIJSKI PREGLED

Na severozapadnoj strani poluostrva Vrmac, koji deleći se od lovćenskog masiva sedlom nazvanim Trojica, rastavlja unutrašnji bokokotorski zaliv u dva dela, smestila se opština Lastva. Lastva leži između Tivta, Bogdašića, Prčnja, Stoliva, Lepetana i Većebrda i deli se u gornju i donju. Političke granice su vrlo starog datuma. Uglavnom su ocrtane u odredbi kotorskog statuta „De demnificatis extra civitatem“, verovatno iz prve polovine 14. Veka. Po istoj su stanovnici Većebrda  stražarili od Bijelog pijeska (u Stolivu) do rta Peregium (u Lepetanima pred plavdom), pravo do brda; stanovnici Lastve i Jakalja od rta Peregium do potoka u Tivtu (Seljanovo).

Ime „Tivat“ koji nosi susedna opština, koja se uglavnom sastoji od bivšeg Crniplata i delom od Tivta, po sačuvanim ispravama, obuhvatalo je prostor uz more, počevši negde u Lepetanima, zaključno sa Pinama, sa sedištem u Donjoj Lastvi i delom u Gornjoj Lastvi. Možda se ime u starije doba protezalo na čitavu severozapadnu obalu, počevši od Veriga. Lokalni nazivi, Plek, Jakalj, Kulinobrdo, Pijavica, Grasovopolje, Vruljina, Bujkovdo, Srkoč, Sv.Rok, navedeni u ispravama u Tivtu, nalaze se u Donjoj Lastvi. Usled čega je nastalo ovo zanimljivo premeštanje, odnosno ograničenje naziva Tivat, ne može se pouzdano reći. Možda je u tome uzrok, što su većim delom iseljenici iz Gornje Lastve naselili Donju Lastvu i time doneli sobom ime.

Geografski smeštaj, blaga klima, bujna vegetacija i obilje vode činili su područje bivšeg Tivta, Lastve i Pasiglava od vajkada podesnim za ljudsko naselje. Starosedeoci bejahu Iliri, pomešani kasnije Grcima i Romanima.

Don Ivo Stjepčević - LASTVA

LASTVA

Linkovi